Ngày 30/11, Chi đoàn trường Mầm non Thuận Hòa tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ 2019-2020

- Chào cờ (Quốc ca – Đoàn ca)

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội; giới thiệu thư ký của Đại hội.

- Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch /Bí thư chi đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua; phương hướng công tác trong thời gian tới.

- Đại diện BCH chi đoàn trình bày bản kiểm điểm Ban chấp hành.

- Đại hội thảo luận đóng góp cho báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm (Tham luận, thảo luận).

- Đại diện cấp ủy chi bộ, Đoàn cấp trên, phát biểu ý kiến

- Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành mới; trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến do Ban chấp hành cũ chuẩn bị và hướng dẫn Đại hội ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban chấp hành mới. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.

- Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, Ban chấp hành mới ra mắt.

- Bầu đại biểu dự  Đại hội Liên chi đoàn (căn cứ phân bổ đại biểu để bầu theo đúng số lượng)

- Thông qua nghị quyết của Đại hội

- Bế mạc Đại hội